מעשה רב הלכות ומנהגי רבינו אליהו מוילנא - מכון מעדני אשר Ma'aseh Rav - Mechon Maadanei Asher

מעשה רב הלכות ומנהגי רבינו אליהו מוילנא - מכון מעדני אשר Ma'aseh Rav - Mechon Maadanei Asher

Item # KU1130
 
(0 reviews)  

מעשה רב הנהגות רבינו הגר"א
ערוכים ומסודרים מחדש עם הוספות . מהדורה שניה מתוקנת תשע"א.

בו מדובר נכבדות מעשה ידי צדיק ... רבינו ... אליהו חסידא ... בק"ק ווילנא
ונלוו ליקוטי הגר"א : השוואות ומקורות מדברי רבינו בביאור השו"ע ושאר חיבוריו
קובץ מפרשים : חיבורי המפרשים גדולי הדורות שנכתבו על ספר מעשה רב.
מקורות וביאורים : לבאר ולברר עיקרי שיטות הראשונים והפוסקים והכרעת והנהגת הגר"א, כולל מראי מקומות, ציונים והערות.
מילואים כולל ליקוט מדברי הגר"א והנגות הגר"ח מוולזין .
מפתחות: למצוא בנקל כל הנגותים של הגר"א ותלמידיו.

ובתוספת מבוא רחב לספר "מעשה רב" - מקורותיו, מחברו, סמכותו ומהדורותיו
בהוצאת מכון מעדני אשר - הוצאת וויינרעב.
Weight 2.00 lbs
 Our price
$20.25
Quantity
: *
: *
: *
 
Sharei Tosfos Meseches Gittin Perek Hameivi Get Tanina Volume 2
Ptil Tcheiles Strings
Siddur Stand Mahogany
Sharei Tosfos Meseches Gittin Perek Hameivi Get Tanina Volume 2 Ptil Tcheiles Strings Siddur Stand Mahogany
$22.00
$100.00
$69.99
 
CHALLAH COVER SATIN #558 LARGE SILVER
A Gadol In Our Time: Stories about Rav Aharon Leib Shteinman By Libby Lazewnik
Shmuly, Sruly & The Partisans - (Chaim Waldman)
Real Kids, Vol. 2 (C. Walder)
CHALLAH COVER SATIN #558 LARGE SILVER A Gadol In Our Time: Stories about Rav Aharon Leib Shteinman By Libby Lazewnik Shmuly, Sruly & The Partisans - (Chaim Waldman) Real Kids, Vol. 2 (C. Walder)
$250.00
$15.75
$23.00
$18.75
 
Veshalal Lo Yechsar - Torah 5 Volume Set by Rabbi Avraham Yisroel Rosenthal
Veshalal Lo Yechsar - Torah 5 Volume Set by Rabbi Avraham Yisroel Rosenthal
$94.50
There have been no reviews